висококачествени мазилки

машинно боядисване

Примерни цени за машинно боядисване

 

Машинно боядисване намира широко приложение в строително – ремонтните дейности,  както офиси и апартаменти, външно и вътрешно боядисване на къщи и жилищни сгради.

Ние сме висококвалифицирани професионалисти в сферата на машинно боядисване. Нашите специалисти ще реализират качествено, бързо и ефективно Вашите проекти.

Гипсова мазилка за машинно полагане

Knauf MP75

Еднослойна, на гипсова основа, за помещения с нормална влажност, за стени и тавани; свързва се добре с основата, оптимално отворено време за машинно полагане; изисква грундирана основа; лека, разход 10 kg/m2/cm; полага се с минимална дебелина 0,8 cm; средна дебелина за полагане за стените е 1,5 cm, а за таваните максимално 1 cm. Ниво на качество на повърхността Q3

Цена за труд

и материали

14/15 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

15/16 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/17 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Лека гипсова мазилка за машинно нанасяне Knauf MP75 L

Еднослойна, на гипсова основа, за помещения с нормална влажност, за стени и тавани; свързва се добре с основата, оптимално отворено време за машинно полагане; изисква грундирана основа; лека, разход 8,0 kg/m2/cm; полага се с минимална дебелина 0,8 cm; средна дебелина за полагане за стените е 1,5 cm, а за таваните максимално 1 cm. Ниво на качество на повърхността Q3

Цена за труд

и материали

15/16 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/17 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

17/18 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Гипсова мазилка Knauf Bulgips Start

КНАУФ Bulgips Start е фабричноподготвен сух строителен разтвор според EN 13279 за машинно нанасяне.Той е подготвен на базата на минерална свръзка, пълнители идобавки. Подходящ е за покриване на вътрешни повърхнини на стени в два слоя

Якост на натиск > 2,0 MN/кв. м.; Якост на опън при огъване > 1,0 MN/кв. м.; Повърхностна твърдост > 5,0 MH/кв. м.; Плътност около 1050 кг./кв. м.; Големина на зърната максимално 1,2 мм; Разход 10,5 – 11,0 кг. на 1 кв.м. при 10 мм дебелина; Количество получен разтвор около 90 литра от 100 кг. суха мазилка; Покривна способност за стенна повърхнина с чувал от 30 кг. при дебелина на слоя 10mm : 2,7 – 3,0 кв. м.

Цена за труд

и материали

14/18 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

15/16 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/17 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Супер лека гипсова мазилка за машинно полагане Knauf МР75SL

Knauf MP 75 SL е предварително смесен сух строителен разтвор според EN 13279 на база минерални свръзки, пълнители и добавки. Приложим за всички вътрешни стени и тавани.

Технически характеристики:

Според EN 13279; Свободна обемна плътност 750-800 kg/ m3; Якост на натиск > 2,0 MN/ m2; Якост на опън при огъване > 1,0 MN/ m2; Повърхностна твърдост > 5,0 MH/ m2; Плътност около 800 kg/m3; Топлопроводимост около 0,24 W/mK; Отворено време за работа около 3 часа; Зърнистост максимално 1,2 mm; Разход 7,0 kg/ m2/ cm дебелина; Количество получен разтвор около 135-140 L/ от 100 kg суха мазилка. Покривна способност за стенна повърхнина с чувал от 25 kg при дебелина на слоя 10 mm : 3,5 – 3,6 m2.

Цена за труд

и материали

15/16 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/17 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

18/19 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Последвайте ни

Контакти

(+359) 897 828 793

(+359) 877 03 00 34

Email